Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de verlenging Nederlandse bijdrage aan de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid in Litouwen (Kamerstuk 29521-435)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
  • Mede ondertekenaar
    F.H. Mittendorff, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35570-VIII-108 Motie van het lid Paternotte c.s. over in kaart brengen welk deel van de kunstcollectie van de koninklijke familie privé-eigendom is

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting OCW, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35