Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15 en 16 november 2021 (deel II) (Kamerstuk 21501-32-1354)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    L.L. Nouse, adjunct-griffier