Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 november 2021, over Consulaire Zaken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Geert Wilders, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    T.J.E. van Toor, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32734-51 Resultaten uitbreiding en versterking postennet 2018-2020

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

34952-8 Motie van het lid Van den Hul over het versterken van de positie van lokale maatschappelijke middenvelden

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Notaoverleg
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:37

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 16:00

Consulaire Zaken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15
Naar boven