Statenpassage

Bijlage : Regeling houdende vaststelling van regels voor subsidiëring van initiatieven die bijdragen aan het versterken van de omgevingsveiligheid ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen en risicovolle processen 2022-2027 (Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022-2027)

Download