Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021, bindend studieadvies (bsa), Ad-monitor en evaluatie eigen bijdrage selectieprocedures (Kamerstuk 31288-914)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    D. de Jong-van de Graaf, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31288-914 Monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021, bindend studieadvies (bsa), Ad-monitor en evaluatie eigen bijdrage selectieprocedures

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

35582-15 Motie van het lid Wiersma over het bindend studieadvies verbreden

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VII-56 Motie van het lid Van Eijs over toegang voor innovatieve bouwbedrijven tot garantiefondsen

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-48 Motie van het lid Westerveld over het bindend studieadvies vervangen door een advies dat enkel adviserend is

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31288-823 Motie van de leden Paternotte en Van den Hul over meebeslissen door studenten en docenten bij de invulling van de studiekeuzecheck

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35282-42 Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over geen kansenongelijkheid bij selectieprocedures

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31288-770 Gewijzigde motie van de leden Tielen en Bisschop over een onderzoek naar de hoofdoorzaken van switch en uitval (t.v.v. 31288-750)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

31288-759 Motie van het lid Van Meenen over een onderzoek naar de samenhang tussen het bindend studieadvies en de switch

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31524-426 Motie van het lid Van den Hul over een landelijke website met informatie voor studenten met een functiebeperking

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

31524-425 Motie van de leden Kuik en Westerveld over wettelijke aanpassingen voor informatievoorziening aan studenten met een functiebeperking

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

31288-705 Motie van het lid Van den Hul over een onderzoek naar zelfselectie

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

34550-VIII-23 Motie van de leden Rog en Van Meenen over het levenlanglerenkrediet gelijk op laten lopen met de verhoging van de AOW-leeftijd

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Studeren met een functiebeperking in mbo en ho (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00