Inbreng verslag schriftelijk overleg : inbreng verslag van een schriftelijk inzake Fiche: Verordening betreffende Kunstmatige Intelligentie (Kamerstuk 22112-3129)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.M. Leijten, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    I. van Tilburg, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22112-3129 Fiche: Verordening betreffende Kunstmatige Intelligentie

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

EU-voorstel

EU-voorstel: Een Europese aanpak van kunstmatige intelligentie COM (2021) 06 (Engelstalige versie).

Indiener Europese Commissie, Organisatie

Motie

21501-20-1658 Motie van de leden Leijten en Bosman over zorgvuldigheid met menselijke maat en privacy bij datadelen

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Europese Top van 25 en 26 maart

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:20

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Fiches inzake Kunstmatige Intelligentie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20