Statenpassage

Brief commissie aan bewindspersoon : Aan bewindspersoon - Inbreng feitelijke vragen Feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

27925-806 Feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

27925-788 Motie van het lid Belhaj c.s. over aanpassing van het beschermingsbeleid voor personeel dat voor de Nederlandse missie heeft gewerkt en over snelle evacuatie dan wel aanmerking als risicogroep bij asielaanvraag

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2386 Motie van het lid Piri c.s. over zo snel mogelijk reisvisums verstrekken aan Afghaanse tolken

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-X-99 Gewijzigde motie van het lid Piri c.s. over voor einde Nederlandse aanwezigheid ervoor zorgen dat de Afghaanse tolken en hun gezinnen in Nederland zijn (t.v.v. 35570-X-95)

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-X-45 Nader gewijzigde motie van de leden Belhaj c.s. over het beschermingsbeleid voor tolken (t.v.v. 35300-X-44)

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Afghaanse Tolken (CD 1/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 8/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:50

Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan (CD d.d. 17/8)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Inbreng feitelijke vragen feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 16:00

Debat over de situatie in Afghanistan

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:35

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45