Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35925-XIII-84 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021, over Groningen

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Eindtekst

35925-XIII, eindtekst

Indiener S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Nota van wijziging

35925-XIII-83 Tweede nota van wijziging

Indiener S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-XIII-64 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging

35925-XIII-12 Nota van wijziging

Indiener S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijgewerkte tekst

35925-XIII, bijgewerkt t/m nr. 83 (2e NvW d.d. 28 oktober 2021)

Indiener S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

35925-XIII Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet

35925-XIII-1 Voorstel van wet

Indiener S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35925-XIII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:55

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:06

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Groningen

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30