Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (Kamerstuk 20454-170)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35570-XVI-125 Motie van het lid Van Gerven c.s. over een backpay-regeling voor weduwen van ambtenaren of militairen die tijdens de Japanse bezetting een dienstverband hadden met het Nederlands-Indisch Gouvernement

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie

35405-10 Motie van de leden Ziengs en Van Gent over een herdenkingenregister

Indiener E. Ziengs, Tweede Kamerlid

Motie

20454-154 Motie van het lid Renkema over de aanbeveling van de Stichting Leerplan Ontwikkeling

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen (AO d.d. 03/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Behandeling van de Raming 2021

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Oorlogsgetroffenen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20