Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2021

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    J.F.C. Freriks, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35788-25 Motie van de leden Kaag en Rutte over aanwijzen van mevrouw M.I. Hamer tot informateur met als opdracht te onderzoeken welke partijen bereid zijn op basis van door de informateur onderzochte contouren van het te voeren beleid onderhandelingen over een coalitieakkoord te voeren

Indiener S.A.M. Kaag, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het eindverslag van de informateur (35788-24)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over de Voorjaarsnota 2021

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:55

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10