Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie op het rapport 'Voor de verandering' (Kamerstuk 30420-358)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Fleur Agema, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.W. Krijger, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30420-358 Beleidsreactie rapport 'Voor de verandering'

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie (gewijzigd/nader)

35570-XVI-181 Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over het strafbaar stellen van homogenezings- of conversietherapie (t.v.v. 35570-XVI-137)

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

28345-219 Nader gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over onderzoek over onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën (t.v.v. 28345, nr. 218)

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Beleidsreactie rapport 'Voor de verandering'

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering VWS (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15