Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat (Kamerstuk 35570-VIII-184)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.R.M. Arends, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Bijhouden lerarentekort en uitvoering motie Kwint

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister uitvoering motie- Westerveld over twee keer 20 miljoen euro inzetten voor thuiszittende kinderen (35570-VIII, nr. 47)

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

35570-VIII-165 Motie van het lid Kwint c.s. over registratie van het actuele lerarentekort

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-VIII-146 Nader gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Wiersma over zorgen dat ook Vlaanderen haar bijdrage levert aan internationale neerlandistiek (t.v.v. 35570-VIII-145)

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-105 Motie van de leden Kwint en El Yassini over een zogenaamde voucherbank voor de sport- en cultuurbranche

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35554-21 Motie van het lid Van den Hul over het beter borgen van de identiteit van de omroepen

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-VIII-87 Gewijzigde motie van het lid Westerveld over modernisering van de wetgeving voor meer inspraak en zeggenschap (t.v.v. 35570-VIII-46)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-65 Motie van de leden Futselaar en Van den Hul over compensatie van de generatie studenten die uitgesloten is van de voordelen van een vorm van beurs

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-62 Motie van de leden Kwint en Van Meenen over klassen verkleinen op scholen met de 10% meeste achterstandsleerlingen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-47 Motie van het lid Westerveld over twee keer 20 miljoen euro inzetten voor thuiszittende kinderen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-64 Motie van het lid Kwint c.s. over versterking van de positie van docenten ten opzichte van hun werkgever

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-67 Motie van het lid Van Meenen over de reserves van samenwerkingsverbanden per direct terugvorderen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-72 Motie van de leden Paternotte en Westerveld over specifieke maatwerkroutes van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-49 Motie van het lid Westerveld c.s. over al vanaf 2022 handhaven op afbouw van bovenmatige reserve

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-45 Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over het intensiveren van intiatieven als Studie Actief Certificaten

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-50 Motie van de leden Van den Berge en Van den Hul over een deskundigenteam voor de advisering over stagediscriminatie

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-42 Motie van het lid Rudmer Heerema over middelen inzetten om aan de verplichting van twee uur bewegingsonderwijs te voldoen

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

33846-60 Motie van de leden El Yassini en Kwint over bevorderen van prijsverlaging van e-books en verhogen van het aanbod van e-books voor jeugd

Indiener Z. El Yassini, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting OCW, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15