Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling Europees kankerbestrijdingsplan

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Fleur Agema, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.W. Krijger, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

32793-544 Gewijzigde motie van het lid Renkema c.s. over vroege opsporing van borstkanker met een MRI (t.v.v. 32793-533)

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32793-541 Gewijzigde motie van de leden Jansen en Agema over het weer instellen van een nationaal programma kankerbestrijding (t.v.v. 32793-524)

Indiener C.A. Jansen, Tweede Kamerlid

Motie

32793-517 Motie van het lid Kuik c.s. over een nationaal actieplan kanker

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

32793-531 Motie van het lid Diertens c.s. over voorlichting en screening bij huidkanker

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:35