Bijlage : 'Jeugdzorg: een onderwerp van aanhoudende zorg'. Uitspraak en advies van de arbitragecommissie inzake het geschil tussen Rijk (ministerie van VWS) en gemeenten (VNG) over de structurele financiering van de jeugdzorg

Download