Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie Rijksministerraad op AIV-advies "Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied”

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.M. Paternotte, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas KR- aanbieding schriftelijke vragen Reactie Rijksministerraad op AIV-advies "Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied”

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Brief regering

35570-IV-34 Reactie Rijksministerraad op AIV-advies "Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied”

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

35099-(R2114)-23 Motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35099-R2114) (re- en dupliek)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Reactie Rijksministerraad op AIV-advies "Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied”

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20