Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over klimaat en energie (o.a. Kamerstuk 32813-624)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F. Azarkan, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S. Yaqut, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener D.S. Nava, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

30175-372 Gewijzigde motie van het lid Van Esch c.s. over geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa (t.v.v. 30175-360)

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

35092-17 Motie van de leden Agnes Mulder en Moorlag over burgerparticipatie bij windparken op zee

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

35092-13 Motie van de leden Sienot en Van der Lee over bescherming van natuur en ecologie in de Noordzee

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie

35092-14 Motie van de leden Sienot en Van der Lee over extra opties voor een kostenefficiënte uitrol van windenergie op zee

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie

35092-16 Motie van de leden Agnes Mulder en Sienot over tendermodellen voor de combinatie van wind op zee en waterstofproductie

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

35092-15 Motie van de leden Sienot en Van der Lee over milieu- en arbeidsomstandigheden bij bouw en plaatsing van windturbines

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie

33450-98 Motie van het lid Moorlag over de buizen- en leidingentracés zo veel mogelijk bundelen

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

33450-99 Motie van het lid Moorlag over eilanden op de Noordzee multifunctioneel ontwerpen

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

32813-633 Motie van de leden Agnes Mulder en Harbers over met onder anderen netbeheerders in gesprek gaan over demonstratieprojecten met waterstof

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

32813-634 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over knelpunten bij het verzekeren van zon-op-dakprojecten

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

32813-629 Motie van de leden Van der Lee en Kröger over alvast rekening houden met een grotere opgave voor windenergie op zee

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XII-50 Motie van het lid Van Raan c.s. over inzetten van burgerpanels bij het overleg over de toekomst van luchthavens

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIII-37 Motie van de leden Sienot en Dik-Faber over input ophalen bij partners van het Klimaatakkoord en de brede samenleving

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32813-590 Tweede nader gewijzigde motie van de leden Beckerman en Agnes Mulder over een onderzoek naar het energieverbruik door datacenters (t.v.v. 32813-589)

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

32813-576 Motie van het lid Moorlag over het verminderen van de piekbelasting op het elektriciteitsnetwerk

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

32813-578 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over de mogelijkheden van burgerpanels

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

32813-575 Motie van het lid Van der Lee over energiebesparingsverplichtingen voor ETS-bedrijven

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

32813-541 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over in de SDE++ de gehele economische levensduur meenemen in de berekening van de CO2 reductie

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32813-537 Gewijzigde motie het lid Sienot c.s. over geen nieuwe subsidiebeschikkingen voor verbranding van houtachtige biomassa t.v.v. 32813-510

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie

33009-87 Motie van het lid Moorlag over bevorderen dat de Nederlandse staalindustrie kan blijven innoveren

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

32813-427 Motie van de leden Sienot en Agnes Mulder over een routekaart voor zonne-energie op water

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie

34902-6 Motie van het lid Van der Lee over een lagere minimumtemperatuur voor tapwater

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 02/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:45

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35570-XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Klimaat en energie (voortzetting)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Akkoord voor de Noordzee

Notaoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41