Statenpassage

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden : Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35669-21 Motie van het lid Amhaouch c.s. over een subsidieregeling om de teruggang in R&D-investeringen te mitigeren

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

35669-20 Motie van de leden Amhaouch en Palland over dynamische evenementenvergunningen

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

35669-18 Motie van het lid Amhaouch c.s. over een tegemoetkoming voor de reisbranche

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

35669-19 Motie van het lid Amhaouch c.s. over een oplossing voor schrijnende gevallen die buiten de TVL vallen

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over het economisch steunpakket

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10