Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over klimaat en energie (o.a. Kamerstuk 32813-624)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    S. Yaqut, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-624 Uitvoering van de motie van het lid Agnes Mulder c.s. over de mogelijkheden van burgerpanels

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Motie

32813-578 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over de mogelijkheden van burgerpanels

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 18:00

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en Energie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00