Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het wapenexportbeleid (o.a. Kamerstuk 22054-334)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    R. Konings, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister BuHa-OS - inbreng schriftelijke vragen Wapenexportbeleid d.d. 20 januari

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Eindtekst

35570-XVII, eindtekst

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een schriftelijk overleg

22054-334 Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport ‘Het Nederlandse Wapenexportbeleid in 2019’

Indiener R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35570-XVII-8 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister BuHa-OS - inbreng schriftelijk overleg Wapenexportbeleid

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-XVII)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek minister Kaag om reactie feitelijke vragen begroting

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Voorstel van wet

35570-XVII-1 Voorstel van wet

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35570-XVII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35570-XVII-2 Memorie van toelichting

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Motie (gewijzigd/nader)

35207-27 Nader gewijzigde motie van de leden Van Ojik en Sjoerdsma over een vergunningsplicht voor de export van surveillancetechnologie (t.v.v. 35207-26)

Indiener A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Motie

22054-307 Motie van het lid Karabulut over corruptiebestrijding als aparte bepaling bij wapenexportcriteria opnemen

Indiener S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie

22054-308 Motie van het lid Van Haga over harmonisering van wapenexportbeleid in de EU

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

22054-181 Motie El Fassed c.s. over de drempelwaarde

Indiener A. El Fassed, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Wapenexportbeleid

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:40

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 21:15

VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 20/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Wapenexportbeleid (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Wapenexportbeleid

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Extra procedurevergadering controversieel verklaren (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35