Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 2 december 2020

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    M.C. Burger, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29754-579 Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius over in heel het Schengengebied haatpredikers hetzelfde aanpakken

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Motie

22112-2724 Motie van de leden Van Nispen en van Toorenburg over verzet tegen een verwijderingsbevel uit andere lidstaten

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de terreurdaad in Frankrijk en de vrijheid van meningsuiting

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:15

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Informele JBZ-Raad d.d. 28 en 29 januari 2021

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00
Naar boven