Statenpassage

Motie : Motie van het lid Von Martels c.s. over realisatie van het Aanvalsplan Grutto

Download

Indieners

 • Indiener
  M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Laura Bromet, Kamerlid GroenLinks
 • Medeindiener
  R. Bisschop, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Tjeerd de Groot, Kamerlid D66

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 110
75Verplicht: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Vergissing
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Tegen Vergissing
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Tegen
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33576-218 Aanvalsplan grutto en initiatiefnota "Weidse blik op de weidevogels”

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Extra-procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

Natuur

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Initiatiefnota "Weidse blik op de weidevogels" van het lid Von Martels

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59