Motie

Motie van het lid Weverling over een jaarlijkse monitor Groen in de Stad

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
FVD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

20-09-2021
33576-250Groen in de stad en knelpuntenanalyse natuurinclusief bouwen

07-06-2021
34682-83Stand van zaken over de Nationale Omgevingsvisie

28-05-2021
35742-4Reactie op de initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad