Motie : Motie van de leden Raemakers en Renkema over de collectiviteitskorting voor de gemeentepolis handhaven

Download

Indieners

  • Indiener
    R. Raemakers, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 74
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Tegen
PVV 20 Tegen
CDA 19 Tegen
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

VSO Monitor Polisaanbod 2020 en het Risicovereveningsmodel 2021 (29689-1079)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00