Statenpassage

Lijst van vragen : Lijst van vragen over het BIT-advies Grensverleggende IT (GrIT) en reactie van Defensie, de business case GrIT en het voornemen tot gunning (Kamerstuk 31125-115)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
  • Mede ondertekenaar
    F.H. Mittendorff, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan staatssecretaris - aanbieding feitelijke vragen BIT-advies GrIT

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Brief regering

31125-115 BIT-advies Grensverleggende IT (GrIT) en reactie van Defensie, de business case GrIT en het voornemen tot gunning

Indiener B. Visser, staatssecretaris van Defensie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Grensverleggende IT (GrIT) en rapport ADBTopconsult

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00