Motie : Motie van het lid Van den Berge c.s. over beschikbaar blijven van Nederlandse abortuszorg voor vrouwen uit het buitenland

Download

Indieners

  • Indiener
    C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    N. Özütok, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 119
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Tegen
Krol 1 Voor
Van Haga 1 Tegen
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-34-350 Verslag van een schriftelijk overleg over informatie t.a.v. de OJCS-Raad (onderwijs en cultuur/AV) van 30 november - 1 december 2020

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00