Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Initiatiefnota van het lid Von Martels “Weidse blik op de weidevogels” (Kamerstuk 35616-2)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    F.C.G. Goorden, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een notaoverleg

35616-11 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 11 februari 2021, over de initiatiefnota van het lid Von Martels “Weidse blik op de weidevogels”

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een reactie op de initiatiefnota van het lid lid Von Martels "Weidse blik op de weidevogels"

Indiener R.P. Jansma, griffier

Geleidende brief

35616-1 Geleidende brief

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Initiatiefnota

35616-2 Initiatiefnota

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Initiatiefnota van het lid Von Martels “Weidse blik op de weidevogels

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Extra-procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

Initiatiefnota "Weidse blik op de weidevogels" van het lid Von Martels

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:00