Brief regering : Onderzoeksrapport niet-bancaire kredietverlening

Download

Indieners

  • Indiener
    W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32545-90 Motie van de leden Sneller en Snels over het tegengaan van excessen bij niet-bancaire kredietverlening

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Financiële markten (AO d.d. 08/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Financiële markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05