Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag : Nota naar aanleiding van het verslag

Download

Indieners

  • Indiener
    J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35576, eindtekst

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Nota van wijziging

35576-18 Tweede nota van wijziging

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 18 (Tweede NvW d.d. 10 november 2020)

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Nota van wijziging

35576-11 Nota van wijziging

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35576-5 Verslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Koninklijke boodschap

35576-1 Koninklijke boodschap

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Memorie van toelichting

35576-3 Memorie van toelichting

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Voorstel van wet

35576-2 Voorstel van wet

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35576-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Besloten technische briefing Belastingplan 2021

Technische briefing
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra procedurevergadering - behandeling Pakket Belastingplan 2021

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 18:30

Pakket Belastingplan 2021

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Pakket Belastingplan 2021

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Belastingplan 2021

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00