Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet differentiatie overdrachtsbelasting)

Nota naar aanleiding van het verslag

Download Download

Ondertekenaars