Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    S. Yaqut, adjunct-griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 89
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Tegen
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Tegen
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Tegen
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijgewerkte tekst

35594, bijgewerkt t/m nr. 10 (tweede nota van wijziging d.d. 3 oktober 2022)

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Nota van wijziging

35594-10 Tweede nota van wijziging

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om reactie op alternatief voorstel afbouw salderingsregeling

Indiener D.S. Nava, griffier

Nota van wijziging

35594-9 Nota van wijziging

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35594-8 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Advies Afdeling advisering Raad van State

35594 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35594-2 Voorstel van wet

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35594-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

35594-1 Koninklijke boodschap

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Memorie van toelichting

35594-3 Memorie van toelichting

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 18:00

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00