Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) : Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Senna Maatoug, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

35592, bijgewerkt t/m nr. 9 (NvW d.d. 13 juni 2022)

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35592-8 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging

35592-9 Nota van wijziging

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35592-7 Verslag

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

35592-5 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Brief lid / fractie

35592-4 Brief van het lid Maatoug inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35592-3 Memorie van toelichting

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35592-2 Voorstel van wet

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35592-1 Geleidende brief

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

De initiatiefwet-Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (35592)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit:
Naar boven