Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 december 2020, over Belastingdienst en Belastingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    A.H.M. Weeber, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk over enkele van hem ontvangen brieven over de Belastingdienst

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-737 Jaarplan 2021 Belastingdienst, Toeslagen en Douane

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister en staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om reactie op bevindingen rapporteurs bij ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld (IX) 2021

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een brief met nadere duiding en analyse van de situatie waarin de Belastingdienst verkeert

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

31066-700 Op weg naar de beste Belastingdienst voor Nederland

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Belastingdienst en Belastingen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Belastingdienst

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10