Statenpassage

Motie : Motie van het lid Ouwehand c.s. over substantieel verlagen van de voorgenomen vergoeding voor de nertsenfokkerij

Download

Indieners

  • Indiener
    Esther Ouwehand, Kamerlid PvdD
  • Medeindiener
    L.F. Asscher, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de aanpak van de coronacrisis

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50