Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) : Tweede nota van wijziging

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State over de 4e NvW d.d. 8 december 2021

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Bijgewerkte tekst

35523, bijgewerkt t/m nr. 17 (4e NvW d.d. 8 december 2021)

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35523-17 Vierde nota van wijziging

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35523-15 Derde nota van wijziging

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

35523-14 Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35523-11 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35523-12 Nota van wijziging

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35523-10 Verslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

35523-6 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35523-9 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de afdeling Advisering van de Raad van State

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35523-8 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de afdeling Advisering van de Raad van State

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

35523-7 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer inzake de nota van wijziging

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Brief lid / fractie

35523-4 Brief van het lid Snels bij de nota van wijziging

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35523-5 Nota van wijziging

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

35523, bijgewerkt t/m nr. 5 (NvW d.d. 18 september 2020) (LET OP: deze bijtekst is achterhaald i.v.m. publicatie stuk nr. 8).

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35523-2 Voorstel van wet

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35523-3 Memorie van toelichting

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35523-1 Geleidende brief

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit:

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Rondetafelgesprek Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting (35523)

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 11:30

Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering Financiën (Hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00