Motie

Motie van de leden Ploumen en Van den Berg over uitstromen van vormen van onzinnige zorg uit het verzekerde pakket

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
SGP 3
FVD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1
Tegen
PVV 20
SP 14
DENK 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

17-12-2020
29248-326Doorontwikkeling gepast gebruik

12-10-2020
29248-324Voortgangsrapportage ZE&GG en Gepast Gebruik