Verslag van een algemeen overleg
Aanpak onderwijsachterstanden

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juli 2020, over onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.