Statenpassage

Motie : Motie van het lid Moorlag over wijkgebouwen en buurt- en dorpshuizen onder de werkingssfeer van de TOGS brengen

Download

Indieners

  • Indiener
    W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 94
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
PVV 20
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
50PLUS 3
FVD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1
Tegen
VVD 32
CDA 19
ChristenUnie 5

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35420-80 Stand van zaken Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering (videoverbinding, gewijzigd aanvangstijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10