Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 december 2020, over regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 94
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Tegen
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Tegen
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Tegen
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Tegen
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Bijgewerkte tekst

35447, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 29 oktober 2020)

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35447-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Nota van wijziging

35447-7 Nota van wijziging

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35447-5 Verslag

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

35447 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35447-2 Voorstel van wet

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35447-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35447-3 Memorie van toelichting

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Koninklijke boodschap

35447-1 Koninklijke boodschap

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15