Lijst van vragen
Arbeidsmarktbeleid

Lijst van vragen over de kabinetsreactie over Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk (Kamerstuk 29544-1006)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

29-04-2020
29544-1006Kabinetsreactie over Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk

28-11-2019
35300-XV-49Motie van het lid Palland c.s. over onderzoek naar de knelpunten die gezinnen ervaren

15-01-2019
31322-384Motie van het lid Westerveld c.s. over het stelsel eenvoudiger maken

19-04-2018
30420-286Motie van de leden Van den Hul en Özütok over stimuleren van ouderschapsverlof bij mannen