Motie : Motie van de leden Van der Staaij en Jetten over voorlichting van de Raad van State over grondrechtelijke aspecten van (voor)genomen crisismaatregelen

Download

Indieners

  • Indiener
    C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    Rob Jetten, Kamerlid D66

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25295-1824 Opties voor een wettelijke grondslag voor maatregelen ter bestrijding van covid-19 op de lange termijn

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief Kamer

Brief van de Voorzitter aan de vice-president Raad van State

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief Presidium

25295-312 Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over grondrechtelijke aspecten van (voor)genomen crisismaatregelen

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Langere termijn coronabeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30