Brief lid / fractie

Voorstel Van het lid Bisschop (SGP) om een schriftelijk overleg te voeren over de brief van de minister van LNV d.d. 23 maart 2020 over het stikstofregistratiesysteem voor de woningbouw- en infrasector (Kamerstuk 35 334 nr. 72)

Download Download

Ondertekenaars