Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 juni 2020, over Materieel Defensie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
  • Mede ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27830-303 Uitvoering van de motie van het lid Belhaj over de voor- en nadelen van een alternatieve financiering van een nog te starten materieelproject

Indiener B. Visser, staatssecretaris van Defensie

Motie

35300-X-10 Motie van het lid Belhaj over de voor- en nadelen van een alternatieve financiering van een nog te starten materieelproject

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Personeel/Materieel Defensie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 23:26

Materieel Defensie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45