Motie

Motie van het lid Kuzu over noodzakelijke medische faciliteiten centraal inkopen in geval zich een kritische schaarste voordoet

Download Download

Indieners