Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over de onderzoeksfase Vervanging Onderzeeboten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
  • Mede ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35300-X-10 Motie van het lid Belhaj over de voor- en nadelen van een alternatieve financiering van een nog te starten materieelproject

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

31125-96 Motie van het lid Bruins Slot c.s. over accommoderen van de ontwikkeling van onderzeeboten binnen de gouden driehoek

Indiener H.G.J. Bruins Slot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Defensie Industrie Strategie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Personeel/Materieel Defensie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Materieel Defensie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Second opinion vervanging onderzeeboten met de Algemene Rekenkamer

Technische briefing
Tijd activiteit: 14:45