Verslag van een notaoverleg
Langdurige zorg

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 15 juni 2020, over Care

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

10-02-2020
34104-273Beleidsreactie Samenvattend rapport Uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2018/2019

04-07-2019
31765-424Motie van het lid Hermans over een integrale vergelijking van tarieven en bekostiging