Verslag van een schriftelijk overleg
Herziening Belastingstelsel

Verslag van een schriftelijk overleg over hoofdlijnen van de eerste pijler van een nieuw internationaal stelsel voor belastingheffing in een digitaliserende economie

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief