Lijst van vragen en antwoorden
Maatregelen op het gebied van autobelastingen (“Autobrief”)

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het Rapport van de Algemene Rekenkamer "Autobelastingen als beleidsinstrument" (Kamerstuk 32800-63)

Download Download

Ondertekenaars