Statenpassage

Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over de Definitieve Luchtvaartnota

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    G.B. Koerselman, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31936-764 Motie van het lid Amhaouch over praktijkervaring opdoen met hoger aanvliegen in combinatie met een gelijkmatige daling

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XII-28 Motie van de leden Amhaouch en Paternotte over de Royal Schiphol Group als koepel voor alle vliegvelden

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

31936-674 Motie van het lid Van Raan c.s. over de stikstofuitstoot boven 3.000 voet zo volledig mogelijk in beeld brengen

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35000-A-60 Motie van het lid Schonis over onderzoek hoe het WHO-rapport zich verhoudt tot de huidige wet- en regelgeving

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

MIRT

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Luchtvaart (AO d.d. 11/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35300-XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Luchtvaart en corona

Notaoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:15

Luchtvaart

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04