Statenpassage

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden : Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VI) (thema aardbevingsschade)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    A.W. Westerhoff, griffier

Activiteiten

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:15

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Mijnbouw/Groningen

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Vreemdelingen- en asielbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45