Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.R.M. Arends, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35300-VIII-192 Motie van het lid Westerveld c.s. over herkansingsmogelijkheden voor certificaten in het vso

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-170 Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over maatwerk voor kinderen met achterstanden

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-169 Motie van het lid Van Meenen over blijvende beschikbaarheid van middelen die afstandsonderwijs mogelijk maken

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

27923-403 Motie van het lid Van der Molen c.s. over een project als Sterk in je werk ook opzetten voor het onderwijs

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

31497-348 Motie van de leden Westerveld en Kwint over officieel erkennen van Samen naar School-klassen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-340 Motie van de leden Rudmer Heerema en Van Meenen over een passend onderwijsaanbod specifiek voor hoogbegaafde kinderen

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

31497-341 Motie van het lid Rudmer Heerema over een sanctiebeleid voor scholen die nog steeds een eigen bijdrage vragen aan ouders van hoogbegaafde kinderen

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-VIII-86 Gewijzigde motie van het lid Kwint over het wegnemen van belemmeringen bij het oprichten van scholen voor speciaal onderwijs (t.v.v. 35300-VIII-58)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35050-32 Motie van de leden Rudmer Heerema en Rog over buitenlandse initiatiefnemers toetsen op de vormgeving van het burgerschapsonderwijs

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35000-VIII-226 Gewijzigde motie van het lid van Meenen (t.v.v. 35000 VIII-223) over meer onaangekondigde bezoeken door de inspectie

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Verslag van een algemeen overleg

31497-330 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2019, over passend onderwijs

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

31497-322 Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over de mogelijkheid om onderwijs te volgen na het 21ste levensjaar

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Brief regering

31497-310 Voortgang en evaluatie passend onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Motie

35000-VIII-192 Motie van het lid Kwint c.s. over het landelijk registreren van het lerarentekort

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-197 Motie van het lid Westerveld over een passend onderwijsaanbod voor jongeren in jeugdzorginstellingen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

27923-364 Motie van het lid Kwint over het terugvorderen van het te veel aan de kwartiermaker betaalde salaris

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

29614-127 Motie van het lid Bisschop over onderzoek naar het toezicht op de openbare orde in het onderwijs

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

27923-324 Motie van de leden Westerveld en Kwint over uitgaven aan personeel dat niet in loondienst is

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

34950-VIII-10 Motie van het lid Van Meenen over het direct bekostigen van scholen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over een Amsterdamse school die beïnvloed zou zijn door jihadisten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:15

Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Staat van het Onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VSO Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs (31497, nr. 336)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over leraren

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Onderwijs en corona

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45