Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 en de Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    J. Rijkers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35300-A-99 Motie van het lid Van Aalst over wegnemen van belemmerende regelgeving voor innovatieve ideeën uit de markt voor de aanleg van infrastructuur

Indiener R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie

35300-A-92 Motie van het lid Van Aalst over de zeven MIRT-projecten zo snel mogelijk realiseren

Indiener R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-XII-11 Gewijzigde motie van het lid Schonis c.s. over testcases voor meetbare beleidsdoelen en indicatoren (t.v.v. 35300-XII-7)

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XII-6 Motie van de leden Kröger en Van Eijs over een plan voor overprogrammering

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VSO Implicaties PAS uitspraak voor de 7 MIRT projecten (35300-A-77)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO MIRT (AO d.d. 25/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45